Gradski muzej Požega

ARHEOLOŠKI ODJEL – odjel s kojim započinje povijest muzeja
PRIRODOSLOVNI ODJEL – odjel s kostima mamuta, bizona, golemog jelena, pećinskog medvjeda, hijene i sl.
ETNOLOŠKI ODJEL – forenzika materijalne i nematerijalne baštine Požege i Požeštine
POVIJESNI ODJEL – odjel s najraznovrsnijom muzejskom građom
ODJEL POVIJESTI UMJETNOSTI – odjel s nacionalnom, europski i svjetski vrijednom kulturnom baštinom
PEDAGOŠKI ODJEL – odjel koji sve ljude približava muzejskom svijetu
Petak, 31 Kolovoz 2018 11:21

Odluka o prijedlogu imenovanja ravnatelja u Gradskom muzeju Požega

GRADSKI MUZEJ POŽEGA

MATICE HRVATSKE 1

34000  POŽEGA         

Ur.broj:  271-1/18

U Požegi,  20.08.2018.

Na temelju članaka 25., 30. i 33. Statuta Gradskog muzeja Požega, Muzejsko vijeće Gradskog muzeja Požega na svojoj 5. sjednici održanoj  20.08.2018. godine, donijelo je sljedeću:

ODLUKU

O PRIJEDLOGU IMENOVANJA RAVNATELJA/ICE

U GRADSKOM MUZEJU POŽEGA

        kojom se u skladu s odredbama Statuta Gradskog muzeja Požega, predlaže osnivaču Gradu Požegi imenovanje više kustosice Mirele Pavličić Hein, dipl. arheologa  za ravnateljicu Gradskog muzeja Požega, na mandat od četiri (4) godine.

        Muzejsko vijeće utvrdilo je da je u otvorenom roku do 17.07.2018. g., na predmetni natječaj pristiglo ukupno pet prijava, od čega je jedna prijava eliminirana zbog nepotpune dokumentacije. Nakon provedene pismene provjere znanja i usmenog testiranja (intervjua) te predloženog četverogodišnjeg programa rada, utvrđeno je da je Mirela Pavličić Hein iz Eminovaca, ostvarila najbolji rezultat u odnosu na ostale kandidate.

        Muzejsko vijeće na temelju ostvarenog najboljeg rezultata na testiranju i pribavljenog mišljenja Stručnog vijeća, predlaže Mirelu Pavličić Hein imenovati za ravnateljicu na mandat od četiri godine.

        Odluka o prijedlogu imenovanja Mirele Pavličić Hein za ravnateljicu u Gradskom muzeju Požega prihvaćena je jednoglasno i daje se osnivaču Gradu Požegi na razmatranje i usvajanje. 

                                                                                                                                          Predsjednica Muzejskog vijeća:

                                                                                                                                               Katarina Soldo Obućina, prof.