Gradski muzej Požega

Odjel za opće i tehničke poslove

Odjel za opće i tehničke poslove

Odjel za opće i tehničke poslove u Muzeju obavlja:

opće, kadrovske i pravne poslove, administrativno – računovodstvene poslove, pomoćne stručne i ostale tehničke poslove, preparatorske poslove na preventivnoj zaštiti muzejske građe, pripremanje i prezentiranje tradicijske prehrane i sudjelovanje u projektu Muzej u loncu, poslove dostave pošiljaka i nabave uredskog i ostalog materijala za redovan rad Muzeja, poslove čišćenja i održavanja, poslove po nalogu ravnatelja, te ostale poslove.