Gradski muzej Požega

ARHEOLOŠKI ODJEL – odjel s kojim započinje povijest muzeja
PRIRODOSLOVNI ODJEL – odjel s kostima mamuta, bizona, golemog jelena, pećinskog medvjeda, hijene i sl.
ETNOLOŠKI ODJEL – forenzika materijalne i nematerijalne baštine Požege i Požeštine
POVIJESNI ODJEL – odjel s najraznovrsnijom muzejskom građom
ODJEL POVIJESTI UMJETNOSTI – odjel s nacionalnom, europski i svjetski vrijednom kulturnom baštinom
PEDAGOŠKI ODJEL – odjel koji sve ljude približava muzejskom svijetu
Petak, 31 Kolovoz 2018 11:17

Rezultati usmene provjere znanja (intervjua) kandidata prijavljenih na Javni natječaj za imenovanje ravnatelja Gradskog muzeja Požega

GRADSKI MUZEJ POŽEGA

MATICE HRVATSKE  1

34000  POŽEGA

MUZEJSKO VIJEĆE   

Urbroj: 270-1/18  

Požega, 17. 08. 2018.     

  

Na temelju članka 25. Statuta  Gradskog muzeja Požega (Urbroj: 414/16 od 14. studenog 2016.g.)   i točke V. Javnog natječaja za imenovanje ravnatelja Gradskog muzeja Požega (Urbroj:  229/18 od 28.05. 2018. g.), Muzejsko vijeće Gradskog muzeja Požega objavljuje i dostavlja

REZULTATE

Usmene provjere znanja (intervjua) kandidata prijavljenih na Javni natječaj

za imenovanje ravnatelja Gradskog muzeja Požega

koja je obavljena dana 17. kolovoza 2018. godine u prostorima Gradskog muzeja Požega s početkom u 9,00 sati, te je utvrđena sljedeća 

RANG LISTA KANDIDATA:

1. Pavličić Hein, Mirela –  50 bodova

2. Žebčević Matić, Maja –  46 bodova

3. Domanović, Ivana – 45 bodova

4. Matoković, Dubravka – 44 boda

Muzejsko vijeće nakon provedenog postupka provjere znanja i sposobnosti kandidata i pribavljenog mišljenja Stručnog vijeća te predloženog četverogodišnjeg programa rada Muzeja, podnijet će osnivaču – Gradskom vijeću Grada Požege prijedlog imenovanja za ravnatelja Gradskog muzeja Požega na razmatranje i usvajanje.

Rezultati provedenog natječaja za imenovanje ravnatelja objavit će se na oglasnoj ploči Gradskog muzeja Požega. 

                                                                                 PREDSJEDNICA MUZEJSKOG VIJEĆA       

                                                                                 Katarina Soldo Obućina, prof.