Gradski muzej Požega

ARHEOLOŠKI ODJEL – odjel s kojim započinje povijest muzeja
PRIRODOSLOVNI ODJEL – odjel s kostima mamuta, bizona, golemog jelena, pećinskog medvjeda, hijene i sl.
ETNOLOŠKI ODJEL – forenzika materijalne i nematerijalne baštine Požege i Požeštine
POVIJESNI ODJEL – odjel s najraznovrsnijom muzejskom građom
ODJEL POVIJESTI UMJETNOSTI – odjel s nacionalnom, europski i svjetski vrijednom kulturnom baštinom
PEDAGOŠKI ODJEL – odjel koji sve ljude približava muzejskom svijetu
Srijeda, 08 Kolovoz 2018 13:20

Rezultati testiranja kandidata za imenovanje ravnatelja

GRADSKI MUZEJ POŽEGA

MATICE HRVATSKE  1

34000  POŽEGA

                      

MUZEJSKO VIJEĆE   

URBROJ: 257/18.  

Požega, 08. kolovoza 2018.     

  

Na temelju članka 25. Statuta  Gradskog muzeja Požega, URBROJ: 414/16. od 14. studenog 2016.   i točke V. Javnog natječaja za imenovanje ravnatelja Gradskog muzeja Požega, URBROJ:  229/18. od 28.05. 2018. godine, Muzejsko vijeće Gradskog muzeja Požega, objavljuje i dostavlja   

REZULTATE

Pisane provjere znanja (testiranje) kandidata prijavljenih na Javni natječaj 

za imenovanje ravnatelja Gradskog muzeja Požega 

RANG LISTA:

1. Pavličić Hein, Mirela – 9 bodova

1. Žebčević Matić, Maja – 9 bodova

2. Domanović, Ivana – 8 bodova

2. Matoković, Dubravka – 8 bodova

Kako su svi kandidati ostvarili  više od 50 % bodova iz provjere znanja na testiranju koje je provedeno 08. kolovoza 2018. u 9,00 sati u prostorima Gradske vijećnice, pozivaju se da pristupe intervjuu 17. kolovoza u 9 sati u prostorijama Gradskog muzeja Požega koje će provesti Muzejsko vijeće. 

Rezultati intervjua boduju se od 1 do 5 bodova (za svako postavljeno pitanje), na način da svaki član Muzejskog vijeća boduje kandidata od 1 do 5 bodova te se zbroj njihovih bodova dijeli s brojem članova Muzejskog vijeća, tako da dobiveni iznos čini (prosjek) bodovne ocjene (na dvije decimale). Ukoliko je prosjek bodovne ocjene 0,50 ili prelazi 0,50 onda se broj dodijeljenih bodova zaokružuje na veći broj, a ukoliko je manji od 0,50 tada se dodijeljeni bodovi zaokružuju na manji broj. 

Muzejsko vijeće, kroz intervju s kandidatima, u pravilu, provjerava znanje vezano uz radno mjesto na koje su se prijavili te snalažljivost, komunikativnost, kreativnost, profesionalne ciljeve i motivaciju za radno mjesto ravnatelja Gradskog muzeja Požega.    

Nakon provedenog postupka (testiranja i intervju), Muzejsko vijeće će utvrditi rang-listu kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova.         

Ovaj će se poziv dostaviti kandidatima na njihovu e-mail adresu, a objavit će i na oglasnoj ploči Gradskog muzeja Požega. 

                                                                                                   PREDSJEDNICA MUZEJSKOG VIJEĆA

                                                                                                      Katarina Soldo Obućina, prof.