Gradski muzej Požega

ARHEOLOŠKI ODJEL – odjel s kojim započinje povijest muzeja
PRIRODOSLOVNI ODJEL – odjel s kostima mamuta, bizona, golemog jelena, pećinskog medvjeda, hijene i sl.
ETNOLOŠKI ODJEL – forenzika materijalne i nematerijalne baštine Požege i Požeštine
POVIJESNI ODJEL – odjel s najraznovrsnijom muzejskom građom
ODJEL POVIJESTI UMJETNOSTI – odjel s nacionalnom, europski i svjetski vrijednom kulturnom baštinom
PEDAGOŠKI ODJEL – odjel koji sve ljude približava muzejskom svijetu
Ponedjeljak, 29 Travanj 2013 08:38

Kneževsko središte u Kaptolu

Gradski muzej Požega povodom obilježavanja Međunarodnog dana muzeja -  18. svibnja pripremio je program koji obuhvaća predavanje i izložbu pod nazivom Kneževsko središte u Kaptolu – povodom 10. obljetnice arheoloških istraživanja prapovijesnih tumula na nekropoli Gradci kod Kaptola.

Predavanja počinju u 18 sati u prostorijama privremenog postava Gradskog muzeja Požega (Trg Sv. Trojstva 3). Predavači su ugledni gosti iz Zagreba:

- Dr.sc. Ivan Mirnik, znanstveni i muzejski savjetnik, voditelj Numizmatičkog odjela u Arheološkom muzeju u Zagrebu

- Damir Doračić, restaurator, specijaliziran za restauraciju metalnih predmeta, iz Arheološkog muzeja u Zagrebu

- Dr. sc. Hrvoje Potrebica, docent na Odsjeku za arheologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu, predsjednik Hrvatskog arheološkog društva, Centra za prapovijesna istraživanja i predsjednik Upravnog vijeća Arheološkog muzeja u Zagrebu

Nakon predavanja, u 19 sati, uslijedit će otvorenje izložbe. Izložba prikazuje početnu fazu istraživanja na nekropoli Gradci kod Kaptola. Radi se o europski značajnom lokalitetu iz razdoblja starijeg željeznog doba (8. – 5. st. pr. K.). Prva sustavna istraživanja ove kulturne skupine na prostoru Požeške kotline provodila su se od 1965. do 1971. godine na položaju Čemernica kada je istraženo 14 tumula. Nakon 30 godina, 2001. godine, nastavljena su sustavna istraživanja na položaju Gradci pri čemu je prikupljen izuzetno vrijedan materijal koji je nakon konzervatorsko-restauratorskih radova predan Gradskom muzeju Požega na čuvanje. Povod ovoj izložbi je obilježavanje 10. obljetnice novijih arheoloških istraživanja.

Prikazane su tri grobne cjeline (materijal iz tumula 1, 2 i 5) kojima se želi naglasiti važnost kneževskog središta u Kaptolu i njegova uloga u komunikacijskoj mreži koja je tijekom starijeg željeznog doba povezivala razvijena kulturna i proizvodna središta u Grčkoj i Italiji s bogatim sjedištima halštatskih kneževa u središnjoj Europi. Veliko i prosperitetno naselje s dugim kontinuitetom života i bogati prilozi u grobovima elite koji sadrže ekskluzivne prestižne predmete iz udaljenih krajeva ukazuju na neslućeni znanstveni i kulturni potencijal ovog nalazišta koje bi se moglo pokazati kao jedno od najznačajnijih za cjelokupnu sliku kulturno-povijesnog razvoja ovog dijela Europe u starijem željeznom dobu!

Pod tumulima pokopani su samo najistaknutiji pripadnici zajednica starijeg željeznog doba, a nalazi iz tumula 1 i 2 pokazuju da su moćni ratnici, ali i žene u početnim fazama željeznog doba zauzimali najviše položaje u društvenim i religijskim strukturama. Posebna vrijednost sustavnih istraživanja na nekropoli Gradci jest što prvi puta imamo priliku suvremenim metodama sustavno istražiti grobove i ponuditi kvalitetniju interpretaciju tih nalaza.

Uz izložbu u četvrtak i petak ( 19. i 20. svibnja ) u dopodnevnim satima bit će organizirane likovne radionice sa učenicima osnovnih škola iz Požege.

Pozivamo Vas da zajedno s nama obilježite Međunarodni dan muzeja!