Gradski muzej Požega

1. pdfNatječaj za zapošljavanje pripravnika 2.11.2020.

2. pdfZAPISNIK povjerenstva za provedbu natječaja 20.11.2020.pdf

3. pdfPoziv na pismenu provjeru znanja.pdf

4. pdfZAPISNIK povjerenstva nakon pismenog testiranja.pdf

5. pdfPoziv na usmenu provjeru znanja.pdf 

6. pdfZAPISNIK povjerenstva nakon usmenog testiranja.pdf

7. pdfOdluka o izboru kandidata.pdf

8. pdfObavijest kandidatima o rezultatima natječaja.pdf

 --------------------------------------------------------------------------------

GRADSKI MUZEJ POŽEGA                                                         

MATICE HRVATSKE 1                                                                 

34000  POŽEGA

Povjerenstvo za provedbu natječaja

Ur.broj:  577-1/20

U Požegi, 22.12.2020.               

Predmet:  Obavijest kandidatima o rezultatima natječaja za radno mjesto kustosa – pripravnika u Gradskom muzeju  Požega

                  

Obavještavamo Vas da je povjerenstvo za provedbu natječaja Gradskog muzeja Požega na objavljeni natječaj za radno mjesto kustosa – pripravnika u Povijesnom odjelu, između pet (5) zamolbi sa priloženom dokumentacijom i nakon provedenog testiranja, izabralo kandidata koji odgovara navedenim uvjetima:

 • Tihana Benčić, mag. hist.

Kandidati koji nisu zadovoljili uvjete natječaja imaju pravo uvida u dokumentaciju izabranog kandidata bez prava žalbe, u roku od 8 dana od dana objave ove Obavijesti.

Ova Obavijest objavit će se na službenoj internetskoj stranici (www.gmp.hr) i na oglasnoj ploči Gradskog muzeja Požega.

                                                                                                            

                                              Predsjednica povjerenstva: 

                                         Ivana Domanović, mag.educ.hist., v.r.                                                               

 --------------------------------------------------------------------------------

GRADSKI MUZEJ POŽEGA                                                         

MATICE HRVATSKE 1                                                                 

34000  POŽEGA

Ur.broj:  577/20

U Požegi, 22.12.2020.               

Predmet:  Odluka o izboru kandidata za radno mjesto kustosa – pripravnika u Gradskom muzeju  Požega

                  

Na temelju provedenog postupka natječaja Gradskog muzeja Požega za radno mjesto kustosa – pripravnika u Povijesnom odjelu, između pet (5) zamolbi sa priloženom dokumentacijom i ostvarenih rezultata nakon testiranja, zamjenica ravnateljice donosi odluku o izabranom kandidatu koji odgovara navedenim uvjetima natječaja:

 • Tihana Benčić, mag. hist.

Zamjenica ravnateljice će sklopiti ugovor o radu na određeno vrijeme s izabranim kandidatom te dostaviti obavijest ostalim kandidatima prijavljenima na natječaj o izabranom kandidatu.

Poziva se izabrani kandidat da u roku od 8 dana od dana objave ove Odluke donese potrebnu dokumentaciju za zasnivanje radnog odnosa u Gradskom muzeju Požega.

Ova Odluka objavit će se na službenoj internetskoj stranici (www.gmp.hr) i na oglasnoj ploči Gradskog muzeja Požega.

 

                                                                                                Zamjenica ravnateljice:                                                                           

                                                                                          Ivana Domanović, mag.educ.hist.,v.r. 

 --------------------------------------------------------------------------------

GRADSKI MUZEJ POŽEGA

MATICE HRVATSKE 1

34000  POŽEGA

Povjerenstvo za provedbu natječaja

U Požegi, 07.12.2020.                

 

ZAPISNIK O PROVEDBI USMENOG TESTIRANJA

ZA RADNO MJESTO KUSTOSA – PRIPRAVNIKA

 

Sastavljen dana 7. prosinca 2020.g. nakon provedenog usmenog testiranja/intervjua u prisustvu povjerenstva za provedbu natječaja za radno mjesto kustosa – pripravnika u sastavu:

 • Ivana Domanović, mag.educ.hist., kustos – predsjednica
 • Dubravka Matoković, prof., muzejska savjetnica - član
 • Andreja Vojnić, mag. cult., dokumentarist – član, zapisničar

te kandidata koji su ostvarili rezultate na pismenom testiranju prema utvrđenoj rang listi.

Usmenom testiranju pristupili su svi pozvani kandidati. Predsjednica komisije predstavila je sebe i članove komisije te zamolila kandidate da se ukratko predstave.

Testiranje je započelo u 08,30 sati, a završilo je u 10,00 sati.

Povjerenstvo je nakon provedenog postupka testiranja utvrdilo rang listu kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova (pismeno testiranje i intervju), kako slijedi:

Rbr.

Ime i prezime

Broj bodova

 

Ukupan broj bodova

Pismeno testiranje

Intervju

1.

Tihana Benčić

24/25

48/50

72/75

2.

Marija Alić

23/25

46/50

69/75

3.

Ivana Barić

21/25

43/50

64/75

4.

Filip Pejanović

16/25

46/50

62/75

5.

Dino Musić

14/25

33/50

47/75

Povjerenstvo sastavlja zapisnik o provedenom postupku natječaja koji potpisuju svi članovi Povjerenstva.

Zamjenica ravnateljice donosi Odluku o zapošljavanju odabranog kandidata s kojim će se sklopiti ugovor o radu na određeno vrijeme te dostavlja obavijest ostalim kandidatima prijavljenima na natječaj.

Izabrani kandidat mora dostaviti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti prije potpisivanja ugovora o radu.

           

Ova će se Zapisnik i  lista kandidata objaviti na službenoj internetskoj stranici (www.gmp.hr) i na oglasnoj ploči Gradskog muzeja Požega.

Povjerenstvo završilo s radom u 11,30 sati.

                                                                                           Predsjednica povjerenstva:                                                                          

                                                                                         Ivana Domanović, mag.educ.hist., v.r.                                                                                                                                                                               

Članovi povjerenstva:

Dubravka Matoković, prof., v.r.

Andreja Vojnić, mag.cult., v.r.

 --------------------------------------------------------------------------------

GRADSKI MUZEJ POŽEGA

MATICE HRVATSKE 1

34000  POŽEGA

Povjerenstvo za provedbu natječaja

Ur. broj:  540/20

U Požegi, 30.11.2020.               

                                                                        

Predmet:  Poziv na usmeni dio provjere znanja i sposobnosti

                  

Povjerenstvo za provedbu natječaja Gradskog muzeja Požega na objavljeni natječaj za radno mjesto kustosa – pripravnika u Povijesnom odjelu, obavilo je dana 30. studenog 2020.g. pismeno testiranje kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete za navedeni natječaj.

Povjerenstvo je nakon završetka pismenog testiranja utvrdilo rang listu kandidata s ostvarenim rezultatima:

Rbr.

Ime i prezime

Broj bodova

1.

Tihana Benčić

24/25

2.

Marija Alić

23/25

3.

Ivana Barić

21/25

4.

Filip Pejanović

16/25

5.

Dino Musić

14/25

Kandidati se pozivaju na usmeno testiranje/intervju u ponedjeljak 7. prosinca 2020.g., u uredu ravnatelja Gradskog muzeja Požega, prema sljedećem rasporedu:

Rbr.

Ime i prezime

Vrijeme

1.

Tihana Benčić

08,30

2.

Marija Alić

08,50

3.

Ivana Barić

09,10

4.

Filip Pejanović

09,30

5.

Dino Musić

09,50

Literatura za usmeno testiranje/intervju ista je kao i za pismeni dio testiranja.

Kandidati se mole da se pridržavaju gore navedenog rasporeda i ne dolaze prije vremena. Prilikom dolaska na usmeno testiranje obavezno je nošenje zaštitne maske.

Usmeno testiranje / intervju  provodi se s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova iz provjere znanja na provedenom testiranju. Rezultati intervjua boduju se od 1 do 5 bodova.

Povjerenstvo kroz intervju s kandidatima, u pravilu, provjerava znanje vezano uz radno mjesto na koje su se prijavili te utvrđuje snalažljivost, komunikativnost, kreativnost, profesionalne ciljeve i motivaciju za rad u Gradskom muzeju Požega.

Nakon provedenog postupka, Povjerenstvo sastavlja izvješće o provedenom postupku i utvrđuje rang-listu kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova na pisanom testiranju i intervjuu.

Povjerenstvo dostavlja tajniku Gradskog muzeja Požega izvješće o provedenom postupku koje potpisuju svi članovi Povjerenstva. 

Zamjenica ravnateljice Gradskog muzeja Požega donosi Odluku o zapošljavanju izabranog kandidata koje dostavlja svim kandidatima prijavljenima na natječaj.  

Izabrani kandidat mora dostaviti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti prije potpisivanja ugovora o radu na određeno vrijeme.

Protiv Odluke o zapošljavanju izabranog kandidata dopuštena je žalba koja se podnosi  zamjenici ravnateljice Gradskog muzeja Požega u roku petnaest dana od dana dostave Odluke o zapošljavanju izabranog kandidata na radno mjesto kustosa – pripravnika.

Ova lista kandidata i poziv objavit će se na službenoj internetskoj stranici Gradskog muzeja Požega (www.gmp.hr) i na oglasnoj ploči Muzeja.

          

                                                                     

                                                                                             Predsjednica povjerenstva:

                                                                                             Ivana Domanović, mag.educ.hist., v.r.

--------------------------------------------------------------------------------

GRADSKI MUZEJ POŽEGA

MATICE HRVATSKE 1

34000  POŽEGA

Povjerenstvo za provedbu natječaja

Ur.broj: 539/20

U Požegi, 30.11.2020.                

 

ZAPISNIK O PROVEDBI PISMENOG TESTIRANJA

ZA RADNO MJESTO KUSTOSA – PRIPRAVNIKA

 

Sastavljen dana 30. studenog 2020.g. nakon provedenog pismenog testiranja u prisustvu povjerenstva za provedbu natječaja za radno mjesto kustosa – pripravnika u sastavu:

 • Ivana Domanović, mag.educ.hist., kustos – predsjednica
 • Dubravka Matoković, prof., muzejska savjetnica - član
 • Andreja Vojnić, mag. cult., dokumentarist – član, zapisničar

te kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete propisane natječajem za radno mjesto kustosa – pripravnika u Povijesnom odjelu Gradskog muzeja Požega:

 • Filip Pejanović
 • Ivana Barić
 • Dino Musić
 • Marija Alić
 • Tihana Benčić

Povjerenstvo za provedbu natječaja za radno mjesto kustosa – pripravnika u Gradskom muzeju Požega provelo je pismeno testiranje gore navedenih kandidata. Pismenom testiranju pristupili su svi  navedeni kandidati. Predsjednica komisije predstavila je sebe i članove komisije te zamolila kandidate da pokažu identifikacijske isprave.

Testiranje je započelo u 09,00 sati, a završilo je u 9,25 sati.

 

Povjerenstvo je nakon završetka pismenog testiranja utvrdilo rang listu kandidata s ostvarenim rezultatima:

Rbr.

Ime i prezime

Broj bodova

1.

Tihana Benčić

24/25

2.

Marija Alić

23/25

3.

Ivana Barić

21/25

4.

Filip Pejanović

16/25

5.

Dino Musić

14/25

Kandidati koji su ostvarili najmanje 50% bodova iz pismene  provjere znanja na provedenom testiranju bit će pozvani na usmeno testiranje/intervju o čemu će biti pravodobno obaviješteni.

Povjerenstvo završilo s radom u 11,20 sati.

                                                                                           Predsjednica povjerenstva:                                                                          

                                                                                         Ivana Domanović, mag.educ.hist., v.r.                                                                                                                                                                               

Članovi povjerenstva:

Dubravka Matoković, prof., v.r.

Andreja Vojnić, mag.cult., v.r.

--------------------------------------------------------------------------------

GRADSKI MUZEJ POŽEGA

MATICE HRVATSKE 1

34000  POŽEGA

Povjerenstvo za provedbu natječaja

Ur. broj:  530/20

U Požegi, 20.11.2020.               

                                                                           

Predmet:  Poziv na pismeni dio provjere znanja i sposobnosti kandidata

                  

Povjerenstvo za provedbu natječaja Gradskog muzeja Požega na objavljeni natječaj za radno mjesto kustosa – pripravnika u Povijesnom odjelu, obavilo je dana 20. studenog 2020.g. uvid u natječajnu dokumentaciju i razmotrilo pristigle prijave/zamolbe kandidata na navedeni natječaj.

Povjerenstvo za provedbu natječaja između trinaest (13) zamolbi s priloženom dokumentacijom, izabralo je pet (5) kandidata koji odgovaraju navedenim uvjetima:

Rbr.

Ime i prezime

Priložena dokumentacija

Propisani uvjeti

1.

Filip Pejanović, Požega

Uredna, kompletna

Ispunjava sve uvjete

2.

Ivana Barić, Kaptol

Uredna, kompletna

Ispunjava sve uvjete

3.

Dino Musić, Nova Gradiška

Uredna, kompletna

Ispunjava sve uvjete

4.

Marija Alić, Požega

Uredna, kompletna

Ispunjava sve uvjete

5.

Tihana Benčić, Požega

Uredna, kompletna

Ispunjava sve uvjete

Pozivamo kandidate na pismeno testiranje u ponedjeljak 30. studenog 2020.g. u 9,00 sati, u prostorima Gradskog muzeja Požega.

Literatura za testiranje:

 1. Ustav Republike Hrvatske (NN 85/2010 - pročišćeni tekst)
 1. Zakon o muzejima (NN 61/2018 i 98/2019) s pripadajućim Pravilnicima:
 • Pravilnik o Upisniku javnih i privatnih muzeja u Republici Hrvatskoj (NN 16/2019)
 • Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja uvida u muzejsku građu i muzejsku dokumentaciju (NN 115/2001)
 • Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja muzejske dokumentacije o muzejskoj građi (NN 108/2002)
 • Pravilnik o načinu i mjerilima za povezivanje u sustav muzeja Republike Hrvatske (NN 16/2019)
 • Pravilnik o stručnim i tehničkim standardima za određivanje vrste muzeja, za njihov rad, te za smještaj muzejske građe i muzejske dokumentacije (NN 30/2006)
 • Pravilnik o stručnim muzejskim zvanjima i drugim zvanjima u muzejskoj djelatnosti te uvjetima i načinu njihova stjecanja (NN 104/2019)
 1. Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 69/99, 151/03, 157/03, 100/04, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 98/15, 44/17, 90/18, 32/20 i 62/20)
 • Zakon o arhivskom gradivu i arhivima (NN 61/18 i 98/19)
 1.  Statut Gradskog muzeja Požega
 1. Web stranica Gradskog muzeja Požega: https://www.gmp.hr/
 1. Web stranica Grada Požege: https://www.pozega.hr/
 1. Web stranica Muzejskog dokumentacijskog centra, Zagreb: https://www.mdc.hr/

Ovaj će se poziv objaviti na službenoj internetskoj stranici i na oglasnoj ploči Gradskog muzeja Požega.

                                                                                           Predsjednica povjerenstva:                                                                           

                                                                                         Ivana Domanović, mag.educ.hist., v.r.                                                               

 

 --------------------------------------------------------------------------------

GRADSKI MUZEJ POŽEGA

MATICE HRVATSKE 1

34000  POŽEGA

Povjerenstvo za provedbu natječaja

Ur. broj: 529/20

U Požegi, 20.11.2020.  

             

ZAPISNIK O PROVEDBI NATJEČAJA

ZA RADNO MJESTO KUSTOSA – PRIPRAVNIKA

 

Sastavljen dana 20. studenog 2020.g., na sastanku stručnog povjerenstva za provedbu natječaja za izbor kandidata za radno mjesto kustosa - pripravnika u Povijesnom odjelu Gradskog muzeja Požega, u uredu ravnatelja, prilikom razmatranja prijava/zamolbi pristiglih na oglas za natječaj za kustosa – pripravnika, kojeg je imenovala zamjenica ravnateljice, u sljedećem sastavu:

 • Ivana Domanović, mag.educ.hist., kustos – predsjednica
 • Dubravka Matoković, prof., viši kustos – član
 • Andreja Vojnić, mag.cult., dokumentarist – član, zapisničar – odsutna/samoizolacija
 • Tatjana Pajkr Engelmann, dipl.oec., tajnik – član/zamjena, zapisničar.

Započeto 8,00 sati.

Povjerenstvo je pristupilo otvaranju i razmatranju prijava/zamolbi pristiglih na oglas za natječaj za radno mjesto kustosa – pripravnika, na određeno vrijeme u Povijesnom odjelu Gradskog muzeja Požega, koji je objavljen od 2. do 10. studenog 2020. g. na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područni ured Požega i na službenoj internetskoj stranici muzeja.

Prijave na predmetni natječaj zaprimljene su zaključno s danom 19. studenog 2020.g.

Povjerenstvo je utvrdilo da je u otvorenom roku do 10. studenog 2020.g. zaprimljeno ukupno trinaest (13) prijava/zamolbi, kako slijedi:

Rbr.

   Ime i prezime

1.

Nevena Milin Grgić, Požega

2.

Filip Pejanović, Požega

3.

Ivana Barić, Kaptol

4.

Mirna Soldo, Jakšić

5.

Dino Musić, Nova Gradiška

6.

Marija Alić, Požega

7.

Antonija Ujević, Split

8.

Kristina Grgurić, Kutina

9.

Natalija Šagud, Velika Gorica

10.

Tihana Benčić, Požega

11.

Teo Japarić, Požega

12.

Mihaela Bašić, Slavonski Brod

13.

Sara Pažur, Zagreb

Povjerenstvo je nakon uvida i razmatranja priložene dokumentacije utvrdilo sljedeće:

Rbr.

Ime i prezime

Priložena dokumentacija

Propisani uvjeti

1.

Nevena Milin Grgić, Požega

Uredna, kompletna, neodgovarajuća stručna sprema

Ne ispunjava uvjete

2.

Filip Pejanović, Požega

Uredna, kompletna

Ispunjava sve uvjete

3.

Ivana Barić, Kaptol

Uredna, kompletna

Ispunjava sve uvjete

4.

Mirna Soldo, Jakšić

Uredna, nepotpuna, neodgovarajuća stručna sprema

Ne ispunjava uvjete

5.

Dino Musić, Nova Gradiška

Uredna, kompletna

Ispunjava sve uvjete

6.

Marija Alić, Požega

Uredna, kompletna

Ispunjava sve uvjete

7.

Antonija Ujević, Split

Uredna, nepotpuna, neodgovarajuća stručna sprema

Ne ispunjava uvjete

8.

Kristina Grgurić, Kutina

Uredna, kompletna, neodgovarajuća stručna sprema

Ne ispunjava uvjete

9.

Natalija Šagud, Velika Gorica

Uredna, kompletna, neodgovarajuća stručna sprema

Ne ispunjava uvjete

10.

Tihana Benčić, Požega

Uredna, kompletna

Ispunjava sve uvjete

11.

Teo Japarić, Požega

Uredna, nepotpuna, neodgovarajuća stručna sprema

Ne ispunjava uvjete

12.

Mihaela Bašić, Slavonski Brod

Uredna, kompletna, radno iskustvo (SOR)

Ne ispunjava uvjete

13.

Sara Pažur, Zagreb

Uredna, kompletna, radno iskustvo

Ne ispunjava uvjete

Na osnovu gore navedenog, Povjerenstvo je utvrdilo da je pet (5) podnositelja prijave/zamolbe na natječaj dostavilo urednu dokumentaciju i da ispunjava formalne uvjete iz oglasa, te su time kandidati predmetnog natječaja, koji je objavljen na sljedećoj listi kandidata:

Rbr.

Ime i prezime

Priložena dokumentacija

Propisani uvjeti

1.

Filip Pejanović, Požega

Uredna, kompletna

Ispunjava sve uvjete

2.

Ivana Barić, Kaptol

Uredna, kompletna

Ispunjava sve uvjete

3.

Dino Musić, Nova Gradiška

Uredna, kompletna

Ispunjava sve uvjete

4.

Marija Alić, Požega

Uredna, kompletna

Ispunjava sve uvjete

5.

Tihana Benčić, Požega

Uredna, kompletna

Ispunjava sve uvjete

Povjerenstvo će navedene kandidate pozvati na pismeni dio provjere znanja i sposobnosti u ponedjeljak 30. studenog 2020.g., s početkom u 9,00 sati, u prostorima Gradskog muzeja Požega.

    Završeno u   9,30 sati.              

                                                                                   Predsjednica povjerenstva:

Ivana Domanović, mag.educ.hist., v.r.

Članovi povjerenstva:

Dubravka Matoković, prof., v.r.

Tatjana Pajkr Engelmann, dipl.oec., v.r.

                                                                                                                                

 

 --------------------------------------------------------------------------------

GRADSKI MUZEJ POŽEGA

Matice hrvatske  1

34000 POŽEGA

Ur.broj:  480//20

U Požegi, 29.10.2020.

Na temelju članka 28. i 35. Statuta Gradskog muzeja Požega (urbroj: 414/16 od 14. studenog 2016. i urbroj: 308/19 od 16. srpnja 2019.), članka 4. Pravilnika o zapošljavanju pripravnika u Gradskom muzeju Požega (ur.broj: 191/20 od 8. svibnja 2020.)  te Odluke o imenovanju zamjenice ravnateljice (ur.broj: 447/20 od 6. listopada 2020.g.), zamjenica ravnateljice Gradskog muzeja Požega raspisuje i objavljuje

NATJEČAJ

 

 

 • Za zapošljavanje pripravnika – kustosa u Povijesnom odjelu Gradskog muzeja Požega, jedna osoba, koja ispunjava sljedeće uvjete:
 • završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili s njim izjednačen studij (magistar struke ili stručni specijalist ili sveučilišni specijalist povijesne struke)
 • bez radnog iskustva u struci
 • poznavanje rada na računalu
 • poznavanje jednog stranog jezika.

Pripravnik se zapošljava na određeno vrijeme u trajanju od jedne godine.

 • Na javnom natječaju ravnopravno mogu sudjelovati kandidati oba spola, a izrazi koji se koriste u ovom natječaju uporabljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.
 • Uz prijavu na Natječaj potrebno je priložiti sljedeću dokumentaciju:
 • Životopis
 • Dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (diploma ili potvrda)
 • Dokaz o radnom stažu (Potvrda iz HZMO-a)
 • Dokaz o državljanstvu (domovnica)
 • Rodni list
 • Uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne stariji od tri mjeseca)
 • Dokaz o poznavanju jednog stranog jezika (potvrda, preslika indexa, svjedodžbe i sl.)
 • Dokaz o poznavanju rada na računalu (certifikat, svjedodžba, potvrda i sl.).

U prijavi na natječaj navode se osobni podaci podnositelja prijave (ime i prezime, OIB, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj mobitela, e-adresa) i naziv radnog mjesta na koje  se prijavljuje uz vlastoručni potpis, te se prijavi prilažu svi prilozi.

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a izabrani kandidat dužan je prije sklapanja ugovora o radu dostaviti na uvid izvornike dokumentacije priložene uz prijavu na natječaj.

Dopunu prijavi na natječaj moguće je podnijeti zaključno do dana isteka natječajnog roka.

Priložena natječajna dokumentacija se ne vraća.

 • Urednom prijavom smatra se prijava koja sadržava sve podatke i priloge navedene u natječaju.
 • Za kandidate prijavljene na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se testiranje radi provjere znanja bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se primaju. Ako kandidat ne pristupi testiranju, smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

Na službenoj internetskoj stranici Gradskog muzeja Požega (www.gmp.hr) objavit će se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja, najmanje pet dana prije održavanja provjere. Također će istim putem kandidati biti obaviješteni o ispitnom gradivu.

 • Prijava na natječaj, s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnosi se u roku osam (8) dana od dana objave natječaja mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i službenoj internetskoj stranici Gradskog muzeja Požega, i to preporučenom poštom na adresu: Gradski muzej Požega, Matice hrvatske 1, 34000 Požega, s naznakom: „Za natječaj za pripravnika“.
 • Prijavom na natječaj, prijavljeni kandidati izričito su suglasni da Gradski muzej Požega kao voditelj zbirke osobnih podataka, može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati osobne podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN, broj 42/18) i Uredbe (EU) 2016/679.
 • Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Osobe koje podnesu nepotpune i nepravodobne prijave na natječaj ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj.

 • O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

    

                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                       Zamjenica ravnateljice:

                                                                           Ivana Domanović, mag.educ.hist., v.r.